RiverGuide app krijgt nieuwe functies

Binnenkort kunnen binnenvaartschippers er eenvoudige reis- en ladinggegevens mee melden bij de vaarwegbeheerders.

De app RiverGuide – een routeplanner voor de binnenvaart – krijgt er nieuwe functies bij. Binnenkort kunnen binnenvaartschippers er eenvoudige reis- en ladinggegevens mee melden bij de vaarwegbeheerders. Hiermee wordt weer een extra stap gezet om de reis vlot en efficiënt voor te bereiden.

In het tweede kwartaal 2022 wordt deze nieuwe functionaliteit bij een beperkte groep binnenvaartschippers getest.

Na positieve afronding van deze test kunnen schippers er gebruik van gaan maken en worden gegevens automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteit.

De app leent zich met name goed voor het invoeren van een beperkte hoeveelheid data. De focus ligt dan ook op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading.

Tevens komt er een nieuwe routeplanner beschikbaar die rekening houdt met bedientijden van bruggen en sluizen, via plannen en start- en eindtijden.

Ook wordt een aantal nieuwe kaartlagen toegevoegd met o.a. de ‘Varen Doe Je Samen’-knooppunten, -snelheden en -vernauwingen. Verder wordt de objectinformatie over bruggen en sluizen uitgebreid.